سومین جشنواره دوسالانه رهپویان سفر ایمن سپید

سومین جشنواره دوسالانه طراحی پوستر رهپویان سفرایمن (مسیر سپید)، به منظور ایجاد زمینه ارتباط میان هنرمندان در ارائه ویژگی‌های طراحی پوستر در ارتقاء فرهنگ ایمنی جاده ای برگزار می‌گردد. جشنواره مسیر سپید با محوریت ارتقاء فرهنگ سفر‌های جاده‌ای از شهری به شهری دیگر از منظر ایمنی، از هنرمندان دعوت می‌کند تا ایده‌های بصری خود را برای یادآوری و بازنمودنِ اهمیت «سالم رفتن» و «سالم رسیدن» طرح کنند. ما بر این باوریم، بالا بردن سطح آگاهی و آموزش، منجر به ارتقای ایمنی حمل و نقل شده و سالم ماندن انسان در راه و مسیر زند‌گی را به ارمغان می‌آورد.

برندگان سومین جشنواره بین المللی طراحی پوستر مسیر سپید

جایزه اول: نوفان نوردیناتو از اندونزی

جایزه دوم: علیرضا ستاری بهنام از ایران

جایزه سوم: فرزاد سعیدی از ایران

نفرات شایسته تقدیر: آگنیسکا داجسزاک از لهستان - هیوگو قارسیا از مکزیک و هاتیچه مروه گوچ از ترکیه

shamtabrizi
kaya
kaya
cube
tabriz2018
aras
shahrdaritabriz